De siste 5 årene har over 50 000 pasienter fra 40 land dratt nytte av cubansk medisinsk ekspertise. En stor del av disse pasientene kommer fra Europa og Canada. Legene og kirurgene er eksperter med topp utdannelse og bred internasjonal erfaring.

De medisinske sentrene og sykehusene tilgjengelige for helseturisme, er ISO 14001- og ISO 9001-sertifiserte. Disse sertifiseringene dokumenterer kvaliteten på prosedyrer og hygiene.

På begynnelsen av 1980-tallet startet Cuba opp med bioteknologi. De siste 20 årene er det investert rundt én milliard amerikanske dollar i forskning og utvikling innen dette feltet. I dag innehar den cubanske bioteknologiindustrien rundt 1200 internasjonale patenter og markedsfører legemidler og vaksiner i mer enn 50 land ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

I tillegg til de terapeutiske behandlingene av lungekreft og andre krefttyper i hode og nakke, er Cuba anerkjent for sine behandlingsprogrammer mot diabetisk fotsår, ortopediske programmer, rehabilitering etter ulykker, Parkinsons, avvenning fra avhengigheter, og mange flere. Under finner du et lite utvalg av behandlinger som tilbys på Cuba.

Dersom medisinsk behandling ønskes, får hver enkelt en individuell oppfølging hvor vi følger deg under hele prosessen. Behandlingen kan normalt begynne i løpet av tre til fire uker. Ta kontakt for å høre om vi kan hjelpe deg.

Klikk på bildene, og les mer om de ulike behandlingene.

Lungekreftpasient mottar immunterapi mot lungekreft

Immunterapi mot lungekreft

Immunterapi kan endre lungekreft fra en livstruende til en kronisk sykdom. Den cubanske immunterapibehandlingen mot ikke-småcellet lungekreft tilhører det ypperste av behandlinger som kan forlenge livet og bedre livskvaliteten. Immunterapi … Les mer

Lege studerer røntgenbilde av hode og nakke.

Immunterapi mot kreft i hode og nakke

Den cubanske immunterapibehandlingen mot en rekke forskjellige krefttyper i hode og nakke, tilhører det ypperste av behandlinger som kan forlenge livet. Behandlingen er målrettet og så skånsom at det er … Les mer

Diabetisk fotsårbehandling

Diabetiske fotsår er vanlig hos pasienter som har hatt diabetes i flere år. Diabetes fotsår er sårdannelse på foten til pasienter med type 1- eller type 2-diabetes. Diabetiske fotsår skyldes … Les mer

Second opinion

Erfaringen og kunnskapen som cubanske helsearbeidere besitter, er tilgjengelig gjennom tjenesten second opinion-konsultasjon eller ekspertenes mening. Dersom du har et helseproblem, og har spørsmål vedrørende din diagnose, nåværende behandling eller … Les mer

Gruppe personer som rehabiliteres av rusavhengighet.

Rehabilitering av rusavhengighet

Rehabilitering av rusavhengighet gjennom det cubanske helsevesenet er anerkjent for sine resultater, og spesialistene innehar høy sensitivitet. Den nasjonale behandlingen som stadig er under utvikling, er basert på et vitenskapelig … Les mer

Siemens Arcadis Orbic 3D

Ortopedi- og rehabiliteringsprogram

Dette programmet er avhengig av bidrag fra ulike medisinske institusjoner, som hver for seg har spesialisert seg på sine områder, med ortopedi adressert i sin mest generelle form. På denne … Les mer