Immunterapi mot lungekreft

admin Helsetjenester

Lungekreftpasient mottar immunterapi mot lungekreft

Immunterapi kan endre lungekreft fra en livstruende til en kronisk sykdom. Den cubanske immunterapibehandlingen mot ikke-småcellet lungekreft tilhører det ypperste av behandlinger som kan forlenge livet og bedre livskvaliteten. Immunterapi … Les mer

Diabetisk fotsårbehandling

admin Helsetjenester

Diabetiske fotsår er vanlig hos pasienter som har hatt diabetes i flere år. Diabetes fotsår er sårdannelse på foten til pasienter med type 1- eller type 2-diabetes. Diabetiske fotsår skyldes … Les mer

Second opinion

admin Helsetjenester

Erfaringen og kunnskapen som cubanske helsearbeidere besitter, er tilgjengelig gjennom tjenesten second opinion-konsultasjon eller ekspertenes mening. Dersom du har et helseproblem, og har spørsmål vedrørende din diagnose, nåværende behandling eller … Les mer

Rehabilitering av rusavhengighet

admin Helsetjenester

Gruppe personer som rehabiliteres av rusavhengighet.

Rehabilitering av rusavhengighet gjennom det cubanske helsevesenet er anerkjent for sine resultater, og spesialistene innehar høy sensitivitet. Den nasjonale behandlingen som stadig er under utvikling, er basert på et vitenskapelig … Les mer